პროდუქტი

როგორ გამოვიყენოთ იატაკის საფქვავი, რომ გაუმკლავდეთ იატაკის საღებავს მშენებლობის დაწყებამდე

იატაკის საღებავის საფარის გადაბმის უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება: დამუშავებულ ბეტონის ბაზის ზედაპირს საშუალებას მისცემს იატაკის საღებავის პრაიმერს უფრო მეტად შეაღწიოს ბეტონის ზედაპირზე, რომელსაც გადამწყვეტი როლი აქვს მთლიანი იატაკის საღებავის საფარის მუშაობაში. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბაზის ზედაპირზე არის ნავთობის ლაქები და წყალი, ზეთის, წყლისა და საღებავის ცუდი თავსებადობის გამო, ძნელია უწყვეტი საფარის ჩამოყალიბება. მაშინაც კი, თუ სრული საფარი წარმოიქმნება, საფარის გადაბმა მნიშვნელოვნად შემცირდება, რის შედეგადაც საფარი ნაადრევად ჩამოვარდება. როდესაც ზედაპირზე მტვერი პირდაპირ წაისვა ფუძის ზედაპირის მოვლის გარეშე, მსუბუქი იწვევს იატაკის საღებავის საფარს ორმოებს, ხოლო მძიმემ შეიძლება გამოიწვიოს იატაკის საღებავის საფარის დიდი ფართობის ცვენა, შემცირება იატაკის საღებავის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ამიტომ, ამავდროულად, გააკეთეთ აუცილებელი მზადება გლუვი, გლუვი და ლამაზი საფარის დასამკვიდრებლად და შექმნათ კარგი საფუძველი იატაკის მთლიანი პროექტისთვის.

შექმენით შესაფერისი ზედაპირის უხეშობა: იატაკის საღებავის გადაფარვა ბეტონის ზედაპირზე ძირითადად დამოკიდებულია იატაკის საღებავში არსებული პოლარული მოლეკულების და სუბსტრატის ზედაპირზე მოლეკულებს შორის ურთიერთმიზიდვაზე. მას შემდეგ, რაც ბეტონის დაფქვა მოხდება იატაკის საფქვავი მანქანით, ზედაპირი გაუხეშდება. უხეშობის ზრდასთან ერთად, ზედაპირის ზონაც მნიშვნელოვნად გაიზრდება. საფარის გრავიტაციული ძალა ერთეულის ფართობზე და ბაზის ზედაპირზე ასევე ექსპონენციალურად გაიზრდება. საღებავის საფარის დანართი უზრუნველყოფს ზედაპირის შესაბამის ფორმას და ზრდის მექანიკურ კბილებს, რაც ძალზე სასარგებლოა ეპოქსიდური იატაკის საღებავის საფარის გადაბმისთვის.


გამოქვეყნების დრო: 23 -20 მარ